Wat is je Brand Identity?

Je identiteit vormt de basis van alles. Maar is deze ook duidelijk voor anderen? Wie je bent en hoe jij jezelf voelt, bepaalt hoe jij je kleedt en gedraagt. Je baseert er beslissingen op, kiest er vrienden op uit en belangrijker nog... jij wordt ook daarop gekozen.

Hetzelfde geldt voor je merk. Je identiteit is van grote invloed op je positie in de markt en hoe duidelijker je merk presenteert, hoe groter de aansluiting bij de doelgroep zal zijn.

Brand Identity / Brand CreationBrand Management

Business Identity Canvas™

In het Business Identity Canvas (BIC) hebben we jarenlange ervaring in merkontwikkeling gecombineerd met een aantal wereldwijd beproefde methodes met als doel de identiteit van een onderneming te bepalen en vast te leggen. Deze methode, die we kortweg het BIC noemen, bevat alle elementen die nodig zijn om je identiteit goed in kaart te brengen, zonder te verzanden in stoffige theorie. Praktisch waar het kan, strategisch waar nodig.

Met behulp van het BIC bepalen we niet alleen de vertrekpunten voor de Brand Creation fase, maar leggen we ook de basis voor een merkgestuurde organisatie vast. Onderstaande onderdelen komen aan bod en worden in een aantal sessies naar de oppervlakte gehaald.
Het<br>BIC
Het
BIC
De<br>ID-Scan
De
ID-Scan
Het<br>ID-Book
Het
ID-Book

De ID-scan
als nulmeting

Voordat we van start gaan met het identiteitstraject, maken we een ID-Scan van jouw organisatie. Aan de hand van deze scan brengen we in kaart hoe je directie, medewerkers, opdrachtgevers en strategische partners je organisatie zien. Het vormt het ideale vertrekpunt voor het traject. Niet alleen omdat het de kern van de organisatie bloot legt, maar ook omdat het verschillen tussen identiteit en imago aan het licht brengt.

Het ID-Book

Ter afsluiting van het identiteitstraject leggen we alle onderdelen die het fundament van je merkidentiteit vormen vast in een functioneel naslagwerk, het ID book. Dit praktische document vormt een houvast voor je organisatie. Het helpt je om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en – nog belangrijker – houden. Het helpt je om keuzes te maken, om richting te geven én om knopen door te hakken.

Benieuwd naar de volgende stap? Bekijk dan wat Brand Creation inhoudt, of ontdek wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van Brand Management.

Heb je vragen over Brand Identity Brand Creation Brand Management