Word je herkend?

Creatie

Nadat we de identiteit en positionering helder hebben, gaan we de creatiefase in. Hierin richten we ons op het ontwerp van alle stijlelementen die het merk typeren. Denk hierbij aan logo, kleur, typografie, vorm- en beeldtaal, tone-of-voice etcetera

Vervolgens komen beeld, vorm en copy samen in een communicatieconcept. Een denkbeeld van waaruit we beelden, video, slogans etc. kunnen gaan ontwikkelen. Ook wordt er geïnventariseerd welke middelen nodig zijn voor communicatie- en marketingdoeleinden zodat we richting uitwerking kunnen gaan. Denk daarbij aan website, brochures, presentaties, social media en diversen.

Merkidentiteit / Merkpositionering  Merkcreatie

Wij geven jouw merk een eigen gezicht, een stem die raakt en zorgen er voor dat dit consistent wordt doorgevoerd. Want alleen dan creëer je vertrouwen.

We starten met een advies

We beginnen nooit lukraak aan een creatief vraagstuk, maar kijken eerst goed wat er al staat en wat de huidige impact daarvan is. Als we dat helder hebben, gaan we bekijken wat het merk nodig heeft om zich sterker te positioneren. Dit kan betekenen dat we zo'n beetje alles opnieuw gaan rebranden met als doel een ander of nieuw imago te verwerven ten aanzien van de aandeelhouders, klanten en het publiek. Een nieuwe merknaam, nieuw logo en alle daaraan verwante stijlelementen. Maar vaak is dat helemaal niet nodig en is een verbetering van wat er al is, voldoende.
Een nieuwe naam?

Soms past een merknaam niet meer bij de organisatie of doelgroep. De naam is ooit bedacht door het toenmalige team (vaak ook met een zelf geschetst logo) maar in de loop van tijd een eigen leven gaan leiden en niet meer in lijn met de huidige identiteit. In deze (uitzonderlijke) gevallen starten we de creatiefase met een merknaam-traject. Want een krachtige merknaam is niet alleen essentieel in zakelijke zin maar ook de basis waarop we visueel verder kunnen bouwen.
Wat is een tone of voice en waarom is het belangrijk?

Een 'tone of voice' is het karakter van de organisatie dat tot uiting komt in de woorden die door of over betreffende organisatie worden gesproken of geschreven. Daarbij gaat het er niet om wát je als bedrijf zegt, maar de manier waarop je dat doet. De archetypes en waarden vormen hiervoor de basis. Het maakt je organisatie menselijk en zorgt voor onderscheidend vermogen ten opzichte van de anderen die min of meer hetzelfde zeggen en schrijven.

Een nieuw logo, of een subtiele vernieuwing...

Het logo is één van de belangrijkste visuele uitingen van een merk en het is daarom van belang dat het laat zien waar je merk voor staat. Als het goed is, sluit het naadloos aan bij de identiteit van je merk. Met een rebranding kun je laten we zien dat er een kwalitatieve vernieuwing gaande is, waarbij de boodschap een sterk gevoel van professionaliteit en vertrouwen uitstraalt. Gevormd vanuit de vastgestelde identiteit van het merk kunnen we samen bekijken of er een geheel nieuw logo wenselijk is of alleen een subtiele vernieuwing. Dit wil zeggen dat we niet alles zomaar overboord gooien, maar zorgvuldig omgaan met bepaalde vormelementen die zo herkenbaar zijn voor de doelgroep.
Stijl & vorm

Een nieuwe identiteit is veel meer dan alleen het logo. We creëren een wereld van stijlelementen en bouwstenen, waarmee het merk zich op talloze manieren kan uiten. Verbaal en visueel, net wat nodig is. Deze elementen leggen we zorgvuldig vast in een Brandbook (analoog) of Brandcenter (digitaal) zodat iedereen die met het merk werkt, vanuit dezelfde bron communiceert.
Communicatieconcept

Om de propositie te onderbouwen, ontwikkelen we een passend communicatieconcept. Dit concept vormt de basis waarop beelden, video, slogans etc. kunnen worden gemaakt. Een uitgangspunt waarop tal van middelen, afhankelijk van het marComplan ontwikkeld kunnen worden. Samen bekijken we wat er hiervoor nodig is en wat de duur ervan is. Of het een snelle, krachtige campagne moet zijn, of een duurzame boodschap die jaren meegaat.
Beeldtaal

Een beeld dat de boodschap ondersteunt en begrijpelijker maakt draagt enorm bij aan de merkbeleving. Je kan daarbij denken aan stockbeelden, zorgvuldig gekozen en bewerkt in lijn met de nieuwe identiteit. Maar waar mogelijk, sturen we liever op fotografie in opdracht. De beelden kunnen dan gericht geschoten worden in lijn met het concept en zijn bovendien uniek. We begeleiden dit altijd zorgvuldig en briefen de fotograaf of filmmaker voor een optimaal resultaat.
En dan de uitwerking...

Wanneer de visuele stijl en het creatieve concept is bepaald en vastgelegd, is het zaak om te inventariseren wat er uitgewerkt moet worden en welke middelen nodig zijn voor communicatie- en marketingdoeleinden. Denk daarbij aan huisstijl, brochures, diverse templates (PowerPoint, Office documenten ed), website, reclame uitingen, banners, video, social media etcetera. We bekijken samen wat de omvang van de werkzaamheden is en stemmen af wie welke onderdelen uitwerkt.

Consistentie rules!

Het gebeurt helaas maar al te vaak. Hebben we een een fantastisch merk opgetuigd, dat tot in alle puntjes klopt... is er niet de know-how of tijd binnen het betreffende bedrijf om het daadwerkelijk consistent door te voeren. Logo's, kleuren, templates etc. gaan een eigen leven leiden en zorgen voor inconsistentie en ergernis binnen én buiten de organisatie. Om deze reden raden we het Brandcenter aan. Een centraal punt waar alle aspecten van je merk verzameld en toegankelijk gesteld worden. Het stelt je organisatie in staat om zelf het merk eenvoudig te beheren waarmee consistentie wel gewaarborgd blijft.

Vertel me meer over rebranding het Brandcenter de creatiefase

Hoe staat het met jouw merk?
Wordt jouw merk wel echt gezien en beleefd zoals je dat voor ogen hebt? Past de vorm ervan (nog) wel bij de identiteit? Of zit er inmiddels een stoffig laagje overheen en ben je wel toe aan een vernieuwingsslag. Kritisch blijven kijken naar je merk is wat ons betreft superbelangrijk. Gewoon even een berichtje sturen, dan kijk ik graag met je mee.

Tom van Zeeland / Strategic Brand Designer

Mail Tom