EyeOn
years ahead

EyeOn, specialist op het gebied van forecasting & planning, is al 20 jaar actief binnen de Europese markt. Een veranderlijke markt waarin EyeOn haar succesvolle positie wil behouden en versterken. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een meer merkgestuurde benadering.

Samen met EyeOn hebben we de organisatie daarom grondig onder de loep genomen en de uitkomsten vastgelegd in de Brand Identity fase. Dit heeft veel waardevolle inzichten gegeven die we hebben meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe stijl. Met respect voor wat was, maar progressief en uitdagend waar nodig. Een waardevol en mooi project dat heeft geresulteerd in een sterke positionering die aansluit op de identiteit van de organisatie én de internationale markt waarin zij opereert.

Een subtiele, krachtige stijlvernieuwing

Van identiteit
naar creatie

We hebben met Eyeon een uitgebreid ID traject doorlopen om te begrijpen waar ze vandaan komen en waar ze heen willen. Vanuit onze eerste pijler (Brand Identity) hebben we alles nauwkeurig de revue laten passeren en vastgelegd in het ID-Book. Deze input vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe stijl van Eyeon.

Redesign logo
Het oude logo had sterke punten, maar was wat gedateerd en minder goed toepasbaar. We hebben deze daarom een subtiele make-over gegeven. Krachtiger in voorkomen maar met behoud van herkenbaarheid.

Typografie & vormtaal
We hebben het herkenbare font behouden, maar op een nieuwe manier vormgegeven en in meerdere uitingen een rol gegeven. Ook de hexagon vorm, die in het beeldmerk verwerkt is, hebben we een nieuwe rol gegeven.

Beeldtaal & kleur
Om het geheel nog meer in lijn te trekken hebben we een warm, maar zakelijk kleurenpalet samengesteld. Ook hebben we een nieuwe beeldtaal uitgewerkt die in combinatie met deze kleuren een dankbaar stijlelement vormt.

Brand story & tone of voice
Het belang van een krachtig merkverhaal (brand story) en de tone of voice behoren ook tot de werkzaamheden binnen dit traject. Vaak wordt dit onderschat, maar het belang een eenduidig verhaal in de juiste toon draagt bij aan een sterke positionering.


Het merk doorgevoerd

Creatie in de breedste zin
van het woord

Het merk komt in alles tot uiting. Denk daarbij niet alleen aan een logo of website. Het start met de ontwikkeling van de juiste bouwstenen van het merk, zoals de tone of voice, de brand story, de beeldtaal en stijlelementen als kleurgebruik, typo, vorm, etc. Ook art direction van fotografie en film spelen hierbij een rol.

Met al deze elementen kunnen we de benodigde communicatiemiddelen creëren. Van website tot visitekaartje en van corporate brochure tot de aankleding van het pand.

Ook aan de slag met merkgestuurd ondernemen? een stijlvernieuwing? herpositionering?