Aan de slag met duurzaam ondernemerschap binnen het MKB 02 Oktober 2020

Strategische samenwerking tussen DeltaZuid en Flow+

DeltaZuid, BIC Institute en Flow+ gaan strategisch samenwerken met als doel duurzaam ondernemerschap in het MKB te versnellen en te verbeteren. In het afgelopen anderhalve jaar zijn partijen in toenemende mate gaan samenwerken, onder andere in een ambitieus project waar ook Avans Hogeschool bij betrokken is.

Jeroen Beckers, eigenaar Flow+: ”Flow+ werkt vanuit een holistische en kwalitatieve aanpak, de Wereld van de Ondernemer, samen met ondernemers aan de verbetering van hun onderneming en hun eigen rol daarbij. De ID-scan van DeltaZuid is daarbij een belangrijk instrument gebleken om belangrijke aspecten als merkidentiteit, kernwaarden maar ook de ambities op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Daarmee helpt het mee richting geven aan de Wereld van de Ondernemer. Samenwerking met DeltaZuid is daarnaast ook nog eens een plezier gebleken, omdat we elkaar hebben gevonden in onze eigen ambitie. Namelijk het ondernemerschap stimuleren op een betekenisvolle wijze waardoor we een duurzaam verschil kunnen maken”.

Frank Cuijpers, eigenaar DeltaZuid: “Als je een positieve verandering teweeg wilt brengen begin je bij de identiteit van een bedrijf, het fundament.” Ook een succesvol merktraject start je vanuit het juiste fundament. Het fundament is gebaseerd op het business identity canvas (BIC). Met het in kaart brengen van het fundament zien we steeds vaker dat de vraag van de ondernemer breder is dan merkontwikkeling. We betrekken er dan meteen de juiste experts bij om die vraagstukken in te vullen. Zo betrekken we ook Flow+, die op basis van alle kennis en ervaring als prima klankbord voor de ondernemer kan fungeren. Het is een hele fijne samenwerking waarin we elkaars krachten optimaal weten te benutten. Het is fijn om te merken dat we vanuit een gezamenlijke drive een positieve verandering kunnen creëren waarmee we het MKB kunnen versnellen en verbeteren.

Over Flow+
Flow+ begeleidt ondernemers in de volle breedte en dienst als klankbord en springplank voor de ondernemer naar de volgende fase. Zowel persoonlijk voor de ondernemer als de onderneming, in het MKB blijken deze twee immers nauw met elkaar verbonden. Daarbij doet Flow+ dit vanuit een eigen integrale en holistische kijk op ondernemerschap, de Wereld van de Ondernemer. Een gevalideerde en gestructureerde manier om stap voor stap naar duurzame verbetering te komen.

www.flowplus.nl
www.linkedin.com/company/flowplus

Over DeltaZuid
DeltaZuid is een branding agency die als missie heeft organisaties te helpen bij het bouwen van een betekenisvol merk. Naast economische groei, vindt DeltaZuid het belangrijk dat het merk een positieve impact op de wereld zal hebben. DeltaZuid zet de kracht van branding in om groei te realiseren voor betekenisvolle MKB-ondernemingen, met als doel het bedrijfsleven te helpen om de wereld een stukje mooier maken.

‘Creating positive change’

* BIC staat voor Business Identity Canvas. Dit is een ontwikkelde methode om de identiteit van organisaties in kaart te brengen. De ID-scan is een business insight tool die belangrijke inzichten verkrijgt op basis van het BIC.

https://www.linkedin.com/company/deltazuid/