AOMB blijft vooral zichzelf 29 Januari 2017


Niet ieder heeft het lef om zichzelf te zijn. Ook bedrijven en organisaties verschuilen zich liever achter de gebruiken in de branche en doen netjes wat van hen wordt verwacht. Tot de uitzonderingen behoort in ieder geval Algemeen Octrooi en Merken Bureau (AOMB). Directeur Frank Reijnen en zijn 27 specialisten hadden maar een klein duwtje nodig om de enig juiste keuze te maken: uniek blijven en daar trots op zijn. Niet toevallig een van de belangrijkste pijlers onder succesvolle merken en ideeën.

Na het doorhakken van die knoop ging de ontwikkeling van communicatiebouwstenen als vanzelf. De handtekening als basisvorm voor het nieuwe logo. De pay-off Stay Unique, tevens het beste advies voor klanten en niet-klanten van AOMB. En de uiterst naturelle fotografie van elk van de medewerkers. Daarmee richt het professionele enthousiasme van MarCom-verantwoordelijke Loes Kessels zich niet alleen op de buitenzijde, de markt. Ook - of vooral - intern is er immers veel werk te verrichten. Met de medewerkers zelf als belangrijkste ’assets’ en ambassadeurs, wordt ieder van hen uitgedaagd hun eigen stempel te drukken op AOMB.

Last, but not least wordt de oorspronkelijke vraag beantwoord: een nieuwe website. Om de logica van die volgorde te onderstrepen, maakt DeltaZuid een video-impressie van het ontwikkelingsproces. Als het geheel met een knal aan de collega’s wordt gepresenteerd zijn de reacties meer dan uitbundig. Dat schept hoge verwachtingen voor fase twee, met klanten en prospects als prominente doelgroepen.