Branding avant la lettre 07 September 2017


Multinational Fujifilm en DeltaZuid staan op goede voet met elkaar. Trainee Eva van den Broek studeerde af op onderzoek naar omgang met innovaties bij grote organisaties. Op uitnodiging raakten Frank Cuijpers en Tom van Zeeland met Henrike Krijnsen in gesprek over de Open Innovation Hub. Deze Fujifilm-activiteit geeft vanuit drie locaties (waaronder Tilburg) een platform voor kennismaking en toepassingen van technologische innovaties. Fujifilm werkt in twaalf kennisdomeinen aan fundamentele bouwstenen voor vernieuwing. Veelbelovende producten, technieken en halffabrikaten waar nog geen markt of toepassing voor is. Samen met ondernemers zoekt Fujifilm naar manieren om die kennis nuttig en commercieel aantrekkelijk in te zetten.

Hamvraag in het gesprek met DeltaZuid was: “Wat is een goed moment om te beginnen met de ontwikkeling van een merk?” Wanneer dat exact is, verschilt per geval. Duidelijk is dat communicatie ook al een belangrijke rol speelt als er nog geen introductie gepland is. Funding, marktverkenning, netwerken opbouwen. Om maar een paar aspecten te noemen. Merken bouwen begint al met de geboorte van een idee. Nu is dus een prima moment om in gesprek te komen.