Werken aan
een positief
imago

KT Waalre is een uniek bedrijf in Nederland. Zij zijn de enige open en onafhankelijke netwerkbeheerder in het land. Een bijzonder fenomeen, aangezien de meeste netwerken worden beheerd door grotere corporates. KT Waalre wil dit voordeel benutten en zich volledig inzetten voor de bewoners van Waalre door een hoogwaardig onafhankelijk glasvezelnetwerk aan te bieden dat tevens geschikt is voor nieuwe innovatieve diensten.

Uitdaging

De afgelopen 3 jaar heeft KT Waalre een interne omslag gemaakt; de organisatie is afgeslankt, er is een nieuwe directie aangesteld en de organisatie heeft een nieuwe koers ingezet. Voor KT Waalre is het nu tijd om dit verder naar buiten toe te communiceren en onder meer te werken aan het verbeteren van het imago van de organisatie.

KT Waalre schakelde ons in om hen te helpen met enerzijds een strategie te bepalen op lange termijn, waarbij wordt gecommuniceerd vanuit de kern (de identiteit) van de organisatie. Anderzijds heeft men op korte termijn behoefte aan ondersteuning bij projectcommunicatie.

Aanpak

Uit ons onderzoek is gebleken dat de bewoners en organisaties van Waalre niet goed weten waarom KT Waalre bestaat en wat het voordeel is van een onafhankelijke netwerkbeheerder. Het opgebouwde imago blijkt niet altijd even positief. Tijd dus om een nieuwe koers in te zetten en te werken aan het verbeteren van het imago van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie eerst helder moet hebben wie ze is, wat ze belangrijk vindt en waarom ze bestaan. We hebben hiervoor ons Business Identity Canvas (BIC) ingezet een gestructureerde en bewezen methodiek wat haarscherp de identiteit van een organisatie blootlegt.

Het
identiteitstraject
Het traject start altijd met de ID-Scan, een kwantitatieve manier om data te verzamelen bij een brede doelgroep, aangevuld met kwalitatieve interviews met diverse stakeholders. De uitkomsten geven een goed beeld hoe KT Waalre gezien wordt, zowel intern als extern.

In drie inspirerende sessies hebben we directie, management en medewerkers betrokken, zodat de identiteit door de hele organisatie gedragen wordt. Alle elementen zijn vastgelegd in het ID-Book, een helder naslagwerk wat de basis vormt voor de merkcreatie.

KT Waalre
de verbindende factor

Van identiteit naar creatie

Vanuit deze identiteit zijn we begonnen met het bepalen van de bouwstenen. Het is belangrijk dat we eerst aan de uitstraling van het merk gaan werken en de positie gaan bepalen. Daarna kan de organisatie veel gerichter sturen op haar communicatiestrategie.

Na de inventarisatie van het huidige merk hebben we geadviseerd om eerst een naamsverandering door te voeren om ons vervolgens te richten op het revitaliseren van de ontwerptaal. Om direct draagkracht binnen de gemeenschap te creëren hebben we een prijsvraag uitgezet voor het verzinnen van de nieuwe naam. Hiervoor hebben we de campagne ‘Verzin & Win’ met een eigen campagnestijl ontwikkelt en via diverse kanalen uitgezet om de onderzochte doelgroep te bereiken. 

Campagne
Verzin & Win

Op zoek naar
een passende naam

Kabel Televisie Waalre (KT Waalre) is geen naam die past in het huidige tijdsbeeld. De kabel wordt vervangen door glasvezel en de diensten gaan veel verder dan alleen televisie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe innovatieve zorgconcepten, het volgen van lokale sportwedstrijden of zelfs toepassingen waar we nu nog geen weet van hebben.

Betrokkenheid
creëren

KT Waalre is er voor de bewoners en organisaties van Waalre, daarom vonden we het logisch hen te betrekken bij de naamkeuze. Dit zorgt direct voor meer betrokkenheid en meteen een eerste stap richting het versterken van het imago. De prijsvraag waar alle bewoners van Waalre aan mochten deelnemen heeft meer dan 125 inzendingen opgeleverd. Een zeer geslaagde campagne dus. 

Brand management

Om KT Waalre te ondersteunen in haar behoefte met betrekking tot het implementeren van een communicatiestrategie, hebben we ons eigen personeel gedetacheerd om de communicatie hands-on op te starten en te adviseren in het maken van een strategie hoe te communiceren in de toekomst om het merk te laden en aansluiting te houden bij de gemeenschap. Zo creëren we een positive change voor heel de gemeenschap.

Benieuwd naar het vervolg...

Brand  Identity
brand Identity
ID-Scan + interviews
Why How What sessie
Waarden sessie
Archetype sessie
ID-Book
Brand  Creation
brand Creation
Campagne nieuwe naam
Merkontwikkeling in uitvoering...
Brand  Management
brand Management
In uitvoering...