Rebranding
Edufax

Edufax is in 1992 opgericht om leerlingen te helpen hun Nederlandse taal in het buitenland op niveau te houden. Inmiddels is Edufax uitgegroeid tot een expert op het gebied van internationale onderwijsbegeleiding. Van taalcursussen en bijlessen, tot het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en het geven van professioneel onderwijsadvies.

Ondanks hun groei, ontbrak er een goede structuur en houvast rondom het merk. Natuurlijk wilde Edufax koploper blijven. Zich bewust van het feit dat een sterk merk (merkenstructuur) daarbij helpt, schakelden zij DeltaZuid in.

Van structuur naar creatie

Voordat we met de Brand Creation aan de slag konden, hebben we de ID-Scan ingezet. Het vormt het ideale vertrekpunt (nulmeting) voor het traject, gevolgd door een aantal inhoudelijk sessies met als uitkomst het ID-Book. Mede hierdoor konden we de merkarchitectuur van de organisatie opnieuw bepalen.

Op corporate niveau staat Edufax - Global Educational Mobility. Daaronder hangen de drie sub-brands, elk met een omschrijvende descriptor; kort en krachtig. Global Advice: het startpunt van waaruit op globaal niveau, onafhankelijk advies gegeven wordt. Innovation Center: het centrale punt van de organisatie waar alle kennis aanwezig is en ontwikkelingen bedacht en gecreëerd worden. En Educational Solutions waar Edufax passende oplossingen biedt in een online omgeving.

Form follows
structure

Het traject dat we met Edufax hebben doorlopen illustreert helder de waarde van een uitvoerig ID-traject, en hoe de creatie die daar op volgt kan resulteren in een herkenbare routing voor client naar oplossing.

Overkoepelend is er het corporate logo, dat de gehele organisatie vertegenwoordigt. Daaronder hangen de drie sub-brands met elk een eigen kleurthema, beeldconcept en communicatieplan. Deze doelgerichte aanpak maakt het voor de doelgroep(en) toegankelijk en overzichtelijk.

De nieuwe corporate identity is gevormd naar de daadwerkelijke identiteit van Edufax. De naam in undercast (kleine letters) in combinatie met kleur oogt toegankelijk en vriendelijk, maar tevens daadkrachtig. We zien hierin zowel de Caregiver als de Creator terug. De merkpersoonlijkheid die we in de Brand Identity hebben vastgesteld.

A strong brand is the beating heart of the company

De
Pay-off

Om de merkbeleving van het nieuwe Edufax te versterken, ontwikkelden we ook een krachtige, bijna profetische pay-off; beyond boundaries.

Hiermee laat Edufax zien waar zij voor staan en wat hen onderscheidt van concurrenten. Ze spreken hiermee direct de doelgroep aan en doen zelfs een belofte. Deze merkessentie dient tevens als basis voor zowel het beeldconcept als de brandstory.

Het merk doorgevoerd

Creatie in de breedste zin
van het woord

Het merk komt in alles tot uiting. Denk daarbij niet alleen aan een logo of website. Het start met de ontwikkeling van de juiste bouwstenen van het merk, zoals de tone of voice, de brand story, de beeldtaal en stijlelementen als kleurgebruik, typo, vorm, etc. Ook art direction van fotografie en film spelen hierbij een rol.

Met al deze elementen kunnen we de benodigde communicatiemiddelen creƫren. Van website tot visitekaartje en van corporate brochure tot de aankleding van het pand.

Innovative educational solutions that fit like a glove

Het
Brandbook

Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat een merk ook daadwerkelijk consistent doorgevoerd wordt, leveren we het Brandbook op en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van het Brandcenter. Een centrale plek waar het merk voor iedereen toegankelijk is. Deze middelen bevatten alle richtlijnen voor een consistente toepassing van de huisstijl.
Brand  Identity
brand Identity
Why How What
Merkwaarden
Merkpersoonlijkheid
Merkbelofte
Brandstory
ID-Book
Brand  Creation
brand Creation
Pay-off
Logo
Huisstijl
Beeldconcept
Website
Digitale brochure
Desktop visuals
Microsoft documenten
Brandbook
Brand  Management
brand Management
Social media
Nieuwsbrief
Brandcenter