Persoonlijke verbinding,
fundament voor succes

Telefonie en ICT schuiven steeds meer in elkaar. Tegelijk slinken de marges. Dat is even slikken voor resellers van oplossingen voor de zakelijke markt. De meeste distributeurs kiezen voor schaven aan de kostenkant. Televak Centers doet het anders. Zij legt de focus op de toegevoegde waarde die zij biedt: ervaren mensen en ontzorging. Met succes. Die focus wil zij ook uitstralen. Daarom heeft zij DeltaZuid gevraagd haar te helpen herpositioneren. 

Het fundament van Televak Centers is de verbinding die zij maakt met providers en haar partners.

3
3
3
Uitgangspunt

Het huidige logo is in vorm behouden maar heeft een ruimere betekenis gekregen waarmee de stijl breder en duurzamer weggezet kan gaan worden.

Concept

Door te onderzoeken wat de waardes en intenties van de organisatie zijn, hebben we het logo een nieuwe invulling kunnen geven om de boodschap te versterken.

Toepassing

De lijnen uit het logo vormen in dit nieuwe beeldconcept het fundament van de organisatie. Op de verbindingspunten staat een medewerker, allen nauw verbonden. De specifieke verbinding voor een partner wordt bepaalt door welke expertises er gebundeld worden.
Dit garandeert dienstverlening op maat. De belofte van Televak Centers.

Een grondige rebranding

De behoefte van Televak Centers aan een nieuw corporate beeldconcept, gebaseerd op het huidige logo was beslist een interessante uitdaging! Door goed te kijken naar de waardes en intenties van de organisatie hebben we een krachtig concept weten neer te zetten waarbij het huidige logo een bredere betekenis gekregen heeft.

Het fundament van Televak Centers wordt gevormd door de verbinding die zij legt met providers en haar partners. In dit concept staan de lijnen uit het beeldmerk symbool voor verbinding. Een krachtig orgaan dat als fundament functioneert binnen de organisatie. Bepalend voor succes. Door het beeldmerk in zijn geheel te tonen, laten we het ‘full service’ karakter van de organisatie zien. Waar de lijnen samenkomen verbindt een medewerker zijn expertise als onderdeel van de totaaloplossing.

Veel meer dan herpositioneren

In het gehele traject zijn de medewerkers van Televak Centers nauw aangesloten. Dit zorgt voor een positieve impuls. Voor nieuwe energie. En - misschien wel het belangrijkste - voor meetbaar resultaat. Want naast de vele positieve reacties uit de markt, heeft Televak Centers direct een aantal nieuwe partners aan zich weten te binden.

Concept & fotografie

Fotografie speelt een heel belangrijke rol in het gehele nieuwe beeldconcept. Televak Centers biedt een breed palet van diensten aan en doet dat op een heel persoonlijke manier. Deze diensten verdienen extra aandacht en dat hebben we gevisualiseerd door er een persoonlijk portret aan te koppelen. Iedere dienst is gekoppeld aan een medewerker die zijn/haar expertise uitbeeldt.

Bij de beeldconcepten is ook een passende stijl ontwikkeld. Waarbij de kleuren uit het logo als basis is genomen. De beeldconcepten en stijl zijn doorgevoerd in de gehele organisatie. Van visitekaartje tot nieuwe website en van briefpapier tot een geheel nieuw interieur.